Bastu & hälsa

Minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, demens och stroke. Bättre sömn, minskad ångest och lindrad värk. Mycket tyder på att bastubad är rena dunderkuren för hälsan.

Härta & Kärl

Vid bastubad vidgas blodkärlen och blodtrycket minskar, även blodfetter minskar. Regelbundna bastubad 2-3 ggr per vecka har god effekt medans bastubad 4-7 ggr per vecka ger ännu större hälsofördelar.

källa: National library of medicine

Demens & Stress

Studier har visat att risken att drabbas av minnessjukdomar som demens eller alzheimer minskar signifikant för de som badar bastu regelbundet. Studier har även visat förbättringar hos folk med mildare depression, oro, muskelvärk, ångest & huvudvärk.

Källa: Uppsala universitet

Träning & Hudvård

Blodkärlen vidgas och ger bättre blodcirkulation, precis som vid lågintensiv träning. Även huden drar fördelar då man svettas ut tungmetaller & andra gift. Bastubad stimulerar kollagen & elastinbildningen i huden.