Frakt / Levereans

Frakt & Leveranser sker dels från vårt lager i Södertälje men även från fabriken. Se till att anslutningsvägar till er leveransadress är framkomliga och att de dels klarar en tyngre lastbil samt att erforderliga tillstånd att använda vägen finns.

Om produkten skall lyftas direkt på sin avsedda plats, se till att ha iordningställt marken enligt instruktioner. En jämn & stabil grund är en förutsättning för många års njutning av er nya produkt.


Kranbil

Vi försöker alltid i möjligaste mån använda kranbilar för leverans av större gods. De kan ofta placera produkten en bit från lastbilen och komma över häckar, buskar, staket och mindre byggnader.

Kranbilen aviserar när de avser att komma.